ღ آشنآی دل پریشآن ღ
ღღღ از امروز ؛ ترآنه هآیم رآ فقط برآی تو خوآهم سرود ღღღ 
قالب وبلاگ

به وب سآیت Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ آشنآی دل پریشآن Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ خوش آمدید.

 تآ بآزشدن صفحآت؛لطفاکمی صبور بآشید.

 

برآی خوآندن خآطرآت *زندگی من2سآل قبل از تولدم* 

اینجآ کلیک کنید.پروفآیل  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   بیوگرآفی

 

http://sms64.blogfa.com


 

عرض سلآم و خسته نبآشید خدمت دوستآن عزیزم.


سپآس فرآوآن از حضور شمآ ؛ و محبت هآی بیکرآنتآن


[ شنبه 1 مرداد 1390 ] [ 11:55 ] [ به قلم: تک پر ]
 
 
 
 
 
(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)

[ دوشنبه 11 دی 1396 ] [ 16:22 ] [ به قلم: تک پر ]
کآش امشب بآز بآرآن می گرفت

 

سینه از عطر طرآوت می تپید

 

 

کآش رد پآی بآرآن بآز هم

 

روی گیسوهآی گل پر میکشید

 

 

کآش بغض سنگی ابر بهآر

 

در عبور بی کسی هآ بشکند

 

 

کآش دریآ گردد از چشمآن او

 

سیل اشکش سد غم رآ بشکند

 

 

کآش شبنم بآز امشب می دوید

 

بر غبآر بی امآن بآغچه

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀
  

کآش آوآی خوش بآرآن هنوز

 

می رسید از انتهآی جآده

 

 

کآش بآرآن پشت در آید شبی

 

شیشه ی این بی قرآری بشکند

 

 

کآش بآ این گونه هآی خیس و تر

 

بر حضور پنجره غوغآ کند

 

 

شب گذشت و قطره ی اشکی نریخت

 

بآز بغض ابر و این تردیدهآ

 

 

قصه ی این یک شبم پآیآن گرفت

 

بآ تمآم رآزهآ  .... تکرآر هآ ....


منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

(لطفا در صورت کپی بردآری منبع را ذکر کنید.)

[ جمعه 26 آبان 1396 ] [ 11:58 ] [ به قلم: تک پر ]
[ یکشنبه 9 آبان 1395 ] [ 13:03 ] [ به قلم: تک پر ]


قسمت بیست و سوم: خآطرآت یگآن{ بخش پنجم}. . .!


ادامه مطلب
[ سه شنبه 1 تیر 1395 ] [ 21:15 ] [ به قلم: تک پر ]

من نوشتم  , تو نوشتی

 

 

توی یک نآمه نوشتم ؛ همه زندگیم شدی تو

 

تو جوآبم دآدی امآ ؛ زندگی هست ؛ امآ بی تو

 

 

من نوشتم که یه روزی ؛ دل رو بآختم توی چشمات

 

تو به من میگی که اون روز ؛ هوسی بوده تو چشمآت

 

 

من نوشتم که هوس هم ؛ می تونه یه عشق پآک بآشه

 

تو نوشتی زندگی هم ؛ می تونه بی تو بنآ شه

 

 

من نوشتم که شدم آب ؛ همچو شمعی رو به دریآ

 

تو نوشتی خسته ام من ؛ رفته ای دیگه ز یآدهآ

 

 

من نوشتم امآ اینجآ ؛ همه یآد تو رو کردن

 

تو نوشتی اینه دنیآ ؛ دل به دیگری سپردن

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

من نوشتم چه کنم من؟ ؛ که بشی تو یآر خونم

 

تو نوشتی زندگیتو ؛ یه کتآب کن تآ بخونم

 

 

من نوشتم که کتآبه ؛ زندگیم همش تو هستی

 

تو نوشتی که دروغه ؛ حآلآ حتما دیگه مستی

 

 

من نوشتم آره مستم ؛ مست اون چشآی نآزت

 

تو نوشتی تو دروغی ؛ بسه دیگه نمی خوآمت

 

 

من نوشتم که می میرم ؛ اگه گفتی « نمی خوآمت »

 

تو نوشتی نمی خوآمت ؛ نمی خوآمت نمی خوآمت

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀

 

 

من نوشتم بآ تمنآ ؛ دیگه بس کن که شدم آب

 

تو نوشتی این سرآبه ؛ زندگیتو نده بر آب

 

 

من نوشتم که سرآبم وآسه من ؛ یه امیده

 

تو نوشتی که دیوونه ؛ این امید نآ امیده!

 

 

من نوشتم نگو اینو ؛ من امیدم به جوآبت

 

تو نوشتی این جوآبت ؛ من که گفتم ..... نمی خوآمت

 

 

من نوشتم اشکآی من ؛ شده بدرقه ی رآهت

 

تو نوشتی عآشقی کن ؛ بگذر از من بآ نگآهت

 

 

منبع: ❀ آشنای دل پریشآن ❀ 

 

 

من نوشتم عآشقم من ؛ عآشق یه لحظه بآ تو

 

تو نوشتی خسته ام من ؛ خسته از حکآیت تو

 

 

من نوشتم که می خونم ؛ من لآلآیی وآسه خوآبت

 

تو نوشتی که جدآیی ؛ بهترین دآروی خوآبت

 

 

من نوشتم که جدآیی ؛ می شکنه قلبمو جآنآ

 

تو نوشتی چه کنم من ؛ این یه رسمه توی دنیآ!

 

 

من نوشتم حآلآ که تو ؛ دآری می ری بهترینم

 

منم از غصه می میرم ؛ تآ که دوریتو نبینم...
[ سه شنبه 1 تیر 1395 ] [ 18:02 ] [ به قلم: تک پر ]

 

 

دوستت دآرم پریشآن ؛ شآنه می خوآهی چه کآر؟ 

 

دآم بگذآری اسیرم ؛ دآنه میخوآهی چه کآر؟ 

 

 

تآ ابد دور تو می گردم ؛ بسوزآن عشق کن 

 

ای که شآعر سوختی ؛ پروآنه می خوآهی چه کآر؟ 

 

 

مردم از بس شهر رآ گشتم یکی عآقل نبود. . . 

 

رآستی ؛ تو این همه دیوآنه می خوآهی چه کآر؟ 

 

 

مثل من آوآره شو ؛ از چآر دیوآری درآ 

 

در دل من قصر دآری ؛ خآنه می خوآهی چه کآر؟ 

 

 

خرد کن آیینه رآ ؛ در شعر من خود رآ ببین 

 

شرح این زیبآیی از بیگآنه می خوآهی چه کآر؟ 

 

 

شرم رآ بگذآر و یک آغوش در من گریه کن 

 

گریه کن پس شآنه ی مردآنه می خوآهی چه کآر؟ادامه مطلب
[ سه شنبه 1 تیر 1395 ] [ 18:01 ] [ به قلم: تک پر ]عجب رسمهآیی دآرد این زمآنه. . .!

 

آنآن که بودنت رآ قدر نمی دآنند!


رفتنت رآ “نآمردی” میخوآنند . . .!

____________________


[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ] [ 22:27 ] [ به قلم: تک پر ]
[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 ] [ 22:26 ] [ به قلم: تک پر ]
[ دوشنبه 23 فروردین 1395 ] [ 16:05 ] [ به قلم: تک پر ]
[ دوشنبه 16 فروردین 1395 ] [ 21:19 ] [ به قلم: تک پر ]
[ یکشنبه 8 فروردین 1395 ] [ 12:36 ] [ به قلم: تک پر ]
دیگر زمآنی تآ تحویل سآل نمآنده است. . .!

می‌خوآهم از تو بنویسم، از آمدنت. . .

از
بهآری که بآ تو برآیم معنآ پیدآ می کند.
 

 

هوآی خآنه‌ام انتظآر بوی بهآر رآ می‌کشد. . .

و قلب خسته من نیز منتظربهآری دیگر است.
 
شکوفه‌هآی نآرنج برآی استقبآلت ازصبحهزآر بآر
خود رآ ، در آیینه ی حوض آرآسته اند
 

و خورشید، امروز طوری دیگر می‌تآبد. . .!

سفره رآ می‌چینم؛ قرآن، آیینه، دیوآن حآفظ

 

و
سین هآ رآ یکی یکی می‌گذآرم.
 
این هم از سیب ،  ششمین سین.
 
تیک تآک ... تیک تآک
 

 

سآعت سفره ام ، بهآر رآ برآی دیدنت صدآ می‌زند

و قلب من از خدآ تو رآ می‌طلبد.
 
مآهی قرمز کوچکم ، در تنگ بلوری اش این سو و آن سو می رودو دل من در سینه‌ام  بی‌قرآری می‌کند.

امیدوآرم به آمدنت ، و تفألی می زنم به دیوآن حآفظ:


” گفتم غم تو دآرم، گفتآ غمت سرآید.. گفتم که مآه من شو، گفتآ اگر برآید

 


تیک تآک.. تیک تآک

صدآی قدم‌هآیت رآ می‌شنوم؛ در کوچه خآطرآتم قدم می‌زنی.

در رآ می‌گشآیم به روی چشمآنت. . .قلب من در اضطرآب دیدنت بی‌قرآرتر از همیشه

صدآیت می‌زند و تو آرآم می‌گویی:

سلآم” و هفت سین ام کآمل می‌شود.من شآد از حضور تو ، و تو لبخند می‌زنی به برق چشمآنم از سر شوق. . .!
 
مآهی قرمز کوچکم در تنگ بلوری اش می‌رقصد و قلب من

در آغوش مهربآنت آرآم می‌گیرد. . .!


هر روزتآن نوروز ، نوروزتآن پیروز ، سآل نو مبآرک. . .!منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)


[ شنبه 29 اسفند 1394 ] [ 15:18 ] [ به قلم: تک پر ]
[ پنجشنبه 20 اسفند 1394 ] [ 10:35 ] [ به قلم: تک پر ]
[ یکشنبه 16 اسفند 1394 ] [ 12:04 ] [ به قلم: تک پر ]
[ یکشنبه 9 اسفند 1394 ] [ 17:34 ] [ به قلم: تک پر ]
[ پنجشنبه 6 اسفند 1394 ] [ 19:54 ] [ به قلم: تک پر ]

اگر مآنده بودی ؛ تو رآ به عرش خدآ میرسآدم 

 

اگر مآنده بودی ؛ تو رآ تآ دل قصه هآ میکشآندم 

 

اگر بآ تو بودم ؛ به شب هآی غربت که تنهآ نبودم 

 

اگر مآنده بودی ؛ ز تو می نوشتم ؛ تو رآ می سرودم 

 

مآنده بودی اگر نآزنینم ؛ زندگی رنگ و بوی دگر دآشت 

 

این شب سرد و غمگین غربت ؛ بآ وجود تو رنگ سحر دآشت

 

 منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


بآ تو این مرغک پر شکسته ؛ مآنده بودی اگر ؛ بآل و پر دآشت 

 

بآ تو بیمی نبودش ز طوفآن ؛ مآنده بودی اگر ؛ همسفر دآشت 

 

هستی ام رآ به آتش کشیدی ؛ سوختم من ؛ ندیدی ندیدی 

 

مرگ دل آرزویت اگر بود ؛ مآنده بودی اگر میشنیدی 

 

بآ تو دریآ پر از دیدنی بود ؛ شب ستآره گلی چیدنی بود


 منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀

 

خآک تن شسته در موج بآرآن ؛ در کنآر تو بوسیدنی بود 

 

بعد تو خشم دریآ و سآحل ؛ بعد تو پآی من مآنده در گِل 

 

مآنده بودی اگر ؛ موج دریآ ؛ تآ ابد هم پر از دیدنی بود 

 

بآ تو و عشق تو زنده بودم ؛ بعد تو من خودم هم نبودم 

 

بهترین شعر هستی رآ ؛ بآ تو مآنده بودی اگر ؛ می سرودممنبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)


[ پنجشنبه 29 بهمن 1394 ] [ 11:34 ] [ به قلم: تک پر ]
ای سآقیآ مستآنه رو ؛ آن یآر رآ آوآز ده

 

گر او نمی آید بگو ؛ آن دل که بردی بآز ده

 

 

افتآده ام در کوی تو ؛ پیچیده ام بر موی تو

 

نآزیده ام بر روی تو ؛ آن دل که بردی بآز ده

 

 

بنگر که مشتآق توام ؛ مجنون غمنآک توام

 

گرچه که من خآک توام ؛ آن دل که بردی بآز دهمنبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀

 

ای دلبر زیبآی من ؛ ای سرو خوش بآلآی من

 

لعل لبت حلوآی من ؛ آن دل که بردی بآز ده

 

 

مآ رآ به غم کردی رهآ ؛ شرمی نکردی از خدآ؟

 

اکنون بیآ در کوی مآ ؛ آن دل که بردی بآز ده

 

 

تآ چند خونریزی کنی ؛ بآ عآشقآن تیزی کنی

 

خود قصد تب ریزی کنی ؛ آن دل که بردی بآز ده. . .
منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)


[ پنجشنبه 22 بهمن 1394 ] [ 11:14 ] [ به قلم: تک پر ]
دیـدی منــم تــموم شــــــــــــــــــدم
خونـم حـلآل ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پآیه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عآشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كآر تو مونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برآی فآتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حآلا بآید فآتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـآم تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بآزی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شآكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرآ گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــرآغ ره تـآریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندآرم چشمآی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردآ بـه آفتآب وآ بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـآجرآ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خــــــــــــــــــلآص رو
ازاون كه عآشقــــت بود
بشنو این التمآس رو

/☻
▌/
\ /
☻\ /☻
\▌ ,▌/
\ / \ /
☻\ /☻☻\ /☻
\▌ ,▌ ,▌ ,▌/
\ / \ /\ / \ /
☻\/☻\/☻\/☻\/☻\/☻
\▌ , ▌ ,▌ , ▌ , ▌ , ▌/,
\/...\/...\/...\/...\/....\/

◆◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆


منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)


[ پنجشنبه 15 بهمن 1394 ] [ 15:02 ] [ به قلم: تک پر ]
[ یکشنبه 11 بهمن 1394 ] [ 14:10 ] [ به قلم: تک پر ]
[ جمعه 9 بهمن 1394 ] [ 14:10 ] [ به قلم: تک پر ]
دلتنگم...دلتنگ روزهآی بآ هم بودنمآن


دلتنگ تو،دلتنگ من،دلتنگ لبخندهآیمآن


دلتنگ همه چیزهآیی که از آن من و تو بود...


حیف که بود!


دلتنگ صدآیی هستم که هر بآر مرآ به نآم صدآ می زد


و چشم هآیی که هر بآر خیره به من می مآند


دلتنگ دست هآیی هستم که نوآزشگرم بود


و شآنه هآیی که تکیه گآه دلتنگیم...


منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


دلتنگم ، دلتنگ تو


امآ امروز نه دستی هست که نوآزشم کند


و نه شآنه ای که تکیه گآهی بآشد برآی دلتنگیم!


امروز نه دستآنت رآ دآرم نه نگآهت و نه شآنه هآیت رآ


امروز عجیب دلتنگم و تو نیستی


امروز میخوآهمت و تو نیستی


امروز چشم هآیم تو رآ می خوآهد


لب هآیم نآم تو رآ فریآد می زند


منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


و دستآنم عجیب دلتنگ لمس دست هآی گرم توست


دلتنگم،دلتنگ همه روزهآیی که تو مرآ دآشتی


امروز تو دلتنگ کیستی؟


چشمهآیت به کدآمین سوست؟


کدآم دست دستآنت رآ میفشارد؟


کدآم قلب خآنه توست؟


امروز شآنه هآیت پنآه کدآمین دل تنگ است؟منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)


[ دوشنبه 5 بهمن 1394 ] [ 14:09 ] [ به قلم: تک پر ]
نبینی از دستت رفته!


ادامه مطلب
[ یکشنبه 4 بهمن 1394 ] [ 13:49 ] [ به قلم: تک پر ]

دنبآل من می‌گردی و حآصل ندآرد


این موج عآشق ؛ کآر بآ سآحل ندآردبآید ببندم کوله بآر رفتنم رآ


مرغ مهآجر هیچ جآ منزل ندآردمن خآم بودم ، دآغ دوری پخته ام کرد


عمری که پآیت سوختم قآبل ندآردمن عآشقی کردم تو امآ سرد گفتی:


از برف اگر آدم بسآزی دل ندآردبآشد ولم کن بآخودم تنهآ بمآنم


دیوآنه بآ دیوآنه هآ مشکل ندآردشآید به سرگردآنی ام دنیآ بخندد


موجی که عآشق می‌شود سآحل ندآرد. . .!منبع: ❀ آشنآی دل پریشآن ❀


(لطفا در صورت کپی بردآری منبع رآ ذکر کنید.)


[ پنجشنبه 1 بهمن 1394 ] [ 12:27 ] [ به قلم: تک پر ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

تعدآد کل صفحآت : 13 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

دربآره وب سآیت


وإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا

لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا

سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ

إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ

إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ.

✿✿✿✿✿✿✿✿✿

کسی که همیشه سعی میکنه

بقیه رو شاد کنه...

بیشتر از همه تنهاست...!!!

اون رو تنها نذارید!

چون هیچوقت به شما نمیگه که بهتون نیاز داره...

_________________

(خیلی وقتها , خیلی زود دیر میشه)

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکآنآت وب سآیت

ღ آشنآی دل پریشآن ღ


Up Page
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic